Journals
Cover image

Nanotheranostics publishes innovative research and review articles that apply and develop nanomedicine strategies for advanced theranostics.

Cover image

Theranostics is a multidisciplinary journal that publishes innovative and original research papers reflecting the field of molecular imaging, molecular therapeutics, multifunctional nanoparticle platforms, image-guided therapy, and translational nanomedicine.

Cover image

International Journal of Biological Sciences is a general research journal with scope covering all areas of biology and biological sciences. Articles include original research papers, reviews or mini-reviews, and short research communications.

Cover image

Journal of Cancer publishes papers of high quality in all areas of cancer related fields, especially novel concepts, new methods, new regimens, new therapeutic agents, and alternative approaches for early detection and intervention of cancer.

Cover image

International Journal of Medical Sciences publishes papers of significance in areas of basic medical sciences and clinical research related to the studies of human diseases.

Cover image

Journal of Genomics publishes papers of high quality in all aspects of genomics, proteomics, gene research and development.

Research Paper
Resveratrol and its Nanoparticle suppress Doxorubicin/Docetaxel-resistant anaplastic Thyroid Cancer Cells in vitro and in vivo
Le Xiong, Xiao-Min Lin, Jun-Hua Nie, Hai-Shan Ye, Jia Liu
Nanotheranostics 2021; 5(2): 143-154. doi:10.7150/ntno.53844
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Research Paper
MR-labelled liposomes and focused ultrasound for spatiotemporally controlled drug release in triple negative breast cancers in mice
Maral Amrahli, Miguel Centelles, Paul Cressey, Martynas Prusevicius, Wladyslaw Gedroyc, Xiao Yun Xu, Po-Wah So, Michael Wright, Maya Thanou
Nanotheranostics 2021; 5(2): 125-142. doi:10.7150/ntno.52168
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Research Paper
Resveratrol loaded polymeric micelles for theranostic targeting of breast cancer cells
Yiota Gregoriou, Gregoria Gregoriou, Vural Yilmaz, Konstantinos Kapnisis, Marianna Prokopi, Andreas Anayiotos, Katerina Strati, Nikolas Dietis, Andreas I. Constantinou, Chrysafis Andreou
Nanotheranostics 2021; 5(1): 113-124. doi:10.7150/ntno.51955
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Review
Noninvasive Imaging of Cancer Immunotherapy
Omar Abousaway, Taha Rakhshandehroo, Annick D. Van den Abbeele, Moritz F. Kircher, Mohammad Rashidian
Nanotheranostics 2021; 5(1): 90-112. doi:10.7150/ntno.50860
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Review
Multifunctional microfluidic chip for cancer diagnosis and treatment
Qiao-ru Guo, Ling-ling Zhang, Ji-fang Liu, Zhen Li, Jia-jun Li, Wen-min Zhou, Hui Wang, Jing-quan Li, Da-yu Liu, Xi-yong Yu, Jian-ye Zhang
Nanotheranostics 2021; 5(1): 73-89. doi:10.7150/ntno.49614
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Review
The Genetic Background of Central Serous Chorioretinopathy: A Review on Central Serous Chorioretinopathy Genes
Konstantinos Giannopoulos, Maria Gazouli, Klio Chatzistefanou, Anthi Bakouli, Marilita M Moschos
J. Genomics 2021; 9: 10-19. doi:10.7150/jgen.55545
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Research Paper
Draft Genome Sequence of Enterobacter sp. AS-1, a Potential Eurytrophic Recombination Host
Yuki Iwasaki, Yuya Itoiri, Sota Ihara, Hironaga Akita, Mamoru Oshiki, Zen-ichiro Kimura
J. Genomics 2021; 9: 6-9. doi:10.7150/jgen.53040
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Research Paper
Isolation, draft genome sequencing and identification of Enterobacter roggenkampii CCI9
Hironaga Akita, Yuya Itoiri, Noriyo Takeda, Zen-ichiro Kimura, Hiroyuki Inoue, Akinori Matsushika
J. Genomics 2021; 9: 1-5. doi:10.7150/jgen.46294
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Research Paper
Draft Genome Sequences for the Frankia sp. strains CgS1, CcI156 and CgMI4, Nitrogen-Fixing Bacteria Isolated from Casuarina sp. in Egypt
Samira Mansour, Erik Swanson, Céline Pesce, Stephen Simpson, Krystalynne Morris, W. Kelley Thomas, Louis S. Tisa
J. Genomics 2020; 8: 84-88. doi:10.7150/jgen.51181
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Research Paper
Nucleotide sequencing of the HoxA gene cluster using Gorilla fosmid clones
Takashi Kitano, Choong-Gon Kim, Naruya Saitou
J. Genomics 2020; 8: 80-83. doi:10.7150/jgen.50468
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Research Paper
Inhibition of PI3K/AKT signaling via ROS regulation is involved in Rhein-induced apoptosis and enhancement of oxaliplatin sensitivity in pancreatic cancer cells
Yuhui Liu, Chengjian Shi, Zheng He, Feng Zhu, Min Wang, Ruizhi He, Chunle Zhao, Xiuhui Shi, Min Zhou, Shutao Pan, Yang Gao, Xu Li, Renyi Qin
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(2): 589-602. doi:10.7150/ijbs.49514
[Abstract] [Full text] [PDF]


Research Paper
Free CA125 promotes ovarian cancer cell migration and tumor metastasis by binding Mesothelin to reduce DKK1 expression and activate the SGK3/FOXO3 pathway
Qianyu Huo, Chen Xu, Yanhong Shao, Qin Yu, Lunhui Huang, Yunde Liu, Huijing Bao
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(2): 574-588. doi:10.7150/ijbs.52097
[Abstract] [Full text] [PDF]


Review
Exosomal circRNAs as novel cancer biomarkers: Challenges and opportunities
Shuai Wang, Yanhan Dong, Anjing Gong, Huimin Kong, Jinning Gao, Xiaodan Hao, Yongmei Liu, Zibo Wang, Yuqiao Fan, Chengyu Liu, Wenhua Xu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(2): 562-573. doi:10.7150/ijbs.48782
[Abstract] [Full text] [PDF]


Review
Extracellular vesicles and pancreatitis: mechanisms, status and perspectives
Yu-Chen Jia, Yi-Xuan Ding, Wen-Tong Mei, Yu-Ting Wang, Zhi Zheng, Yuan-Xu Qu, Kuo Liang, Jia Li, Feng Cao, Fei Li
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(2): 549-561. doi:10.7150/ijbs.54858
[Abstract] [Full text] [PDF]


Research Paper
A rapid screening classifier for diagnosing COVID-19
Yang Xia, Weixiang Chen, Hongyi Ren, Jianping Zhao, Lihua Wang, Rui Jin, Jiesen Zhou, Qiyuan Wang, Fugui Yan, Bin Zhang, Jian Lou, Shaobin Wang, Xiaomeng Li, Jie Zhou, Liming Xia, Cheng Jin, Jianjiang Feng, Wen Li, Huahao Shen
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(2): 539-548. doi:10.7150/ijbs.53982
[Abstract] [Full text] [PDF]


Research Paper
Hematological patterns and histopathological assessment of Miniature Pigs in the experiments on human mesenchymal stem cell transplantation
Young-Bum Son, Dinesh Bharti, Saet-Byul Kim, Eun-Yeong Bok, Sang-Yeob Lee, Han-Jang Ho, Sung-Lim Lee, Gyu-Jin Rho
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(5): 1259-1268. doi:10.7150/ijms.53036
[Abstract] [Full text] [PDF]


Research Paper
Di-(2-ethylhexyl) phthalate-induced tumor growth is regulated by primary cilium formation via the axis of H2O2 production-thymosin beta-4 gene expression
Jae-Wook Lee, Pham Xuan Thuy, Hae-Kyoung Han, Eun-Yi Moon
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(5): 1247-1258. doi:10.7150/ijms.53595
[Abstract] [Full text] [PDF]


Research Paper
Incidence and treatment of adult femoral fractures with osteogenesis imperfecta: An analysis of a center of 72 patients in Taiwan
Chung-Lin Lee, Shih-Chia Liu, Chen-Yu Yang, Chih-Kuang Chuang, Hsiang-Yu Lin, Shuan-Pei Lin
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(5): 1240-1246. doi:10.7150/ijms.53286
[Abstract] [Full text] [PDF]


Research Paper
Identifying daily changes in circRNAs and circRNA-associated-ceRNA networks in the rat pineal gland
Yi Zheng, Hao Jiang, Hao-Qi Wang, Hai-Xiang Guo, Dong-Xu Han, Yi-Jie Huang, Yan Gao, Bao Yuan, Jia-Bao Zhang
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(5): 1225-1239. doi:10.7150/ijms.51743
[Abstract] [Full text] [PDF]


Review
Src-family Protein Tyrosine Kinases: A promising target for treating Cardiovascular Diseases
Yuhong Zhai, Jun Yang, Jing Zhang, Jian Yang, Qi Li, Tao Zheng
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(5): 1216-1224. doi:10.7150/ijms.49241
[Abstract] [Full text] [PDF]


Research Paper
RGD-expressed bacterial membrane-derived nanovesicles enhance cancer therapy via multiple tumorous targeting
Jin Gao, Sihan Wang, Xinyue Dong, Zhenjia Wang
Theranostics 2021; 11(7): 3301-3316. doi:10.7150/thno.51988
[Abstract] [Full text] [PDF]


Review
Recent advances in innovative strategies for enhanced cancer photodynamic therapy
Tingting Hu, Zhengdi Wang, Weicheng Shen, Ruizheng Liang, Dan Yan, Min Wei
Theranostics 2021; 11(7): 3278-3300. doi:10.7150/thno.54227
[Abstract] [Full text] [PDF]


Review
Semaphorins as emerging clinical biomarkers and therapeutic targets in cancer
Roberta Mastrantonio, Hua You, Luca Tamagnone
Theranostics 2021; 11(7): 3262-3277. doi:10.7150/thno.54023
[Abstract] [Full text] [PDF]


Research Paper
Co-delivery of siPTPN13 and siNOX4 via (myo)fibroblast-targeting polymeric micelles for idiopathic pulmonary fibrosis therapy
Jiwei Hou, Qijian Ji, Jie Ji, Shenghong Ju, Chun Xu, Xueqing Yong, Xiaoxuan Xu, Mohd. Muddassir, Xiang Chen, Jinbing Xie, Xiaodong Han
Theranostics 2021; 11(7): 3244-3261. doi:10.7150/thno.54217
[Abstract] [Full text] [PDF]


Research Paper
Large-scale tumor-associated collagen signatures identify high-risk breast cancer patients
Gangqin Xi, Wenhui Guo, Deyong Kang, Jianli Ma, Fangmeng Fu, Lida Qiu, Liqin Zheng, Jiajia He, Na Fang, Jianhua Chen, Jingtong Li, Shuangmu Zhuo, Xiaoxia Liao, Haohua Tu, Lianhuang Li, Qingyuan Zhang, Chuan Wang, Stephen A. Boppart, Jianxin Chen
Theranostics 2021; 11(7): 3229-3243. doi:10.7150/thno.55921
[Abstract] [Full text] [PDF]


Research Paper
Identifying Potential Markers for Monitoring Progression to Ovarian Cancer Using Plasma Label-free Proteomics
Wenjie Wang, Hongyu Xie, Bairong Xia, Liuchao Zhang, Yan Hou, Kang Li
J. Cancer 2021; 12(6): 1651-1659. doi:10.7150/jca.50733
[Abstract] [Full text] [PDF]


Research Paper
The Value of Multi-targeted Fecal DNA Methylation Detection for Colorectal Cancer Screening in a Chinese Population
Heiying Jin, Jun Wang, Chunxia Zhang
J. Cancer 2021; 12(6): 1644-1650. doi:10.7150/jca.47214
[Abstract] [Full text] [PDF]


Research Paper
DNA methylation integratedly modulates the expression of Pit-Oct-Unt transcription factors in esophageal squamous cell carcinoma
Wei He, Shuai Gong, Xin Wang, Xinhua Dong, Hua Cheng
J. Cancer 2021; 12(6): 1634-1643. doi:10.7150/jca.49231
[Abstract] [Full text] [PDF]


Research Paper
Cartilage oligomeric matrix protein affects the biological behavior of papillary thyroid carcinoma cells by activating the PI3K/AKT/Bcl-2 pathway
Jirong Zhang, Hongzhi Wang, Chunpeng Lv, Jun Han, Mingyu Hao, Jingjing Li, Hong Qiao
J. Cancer 2021; 12(6): 1623-1633. doi:10.7150/jca.49144
[Abstract] [Full text] [PDF]


Research Paper
The correlation between tumor size, lymph node status, distant metastases and mortality in rectal cancer patients without neoadjuvant therapy
Dakui Luo, Zezhi Shan, Qi Liu, Sanjun Cai, Yanlei Ma, Qingguo Li, Xinxiang Li
J. Cancer 2021; 12(6): 1616-1622. doi:10.7150/jca.52165
[Abstract] [Full text] [PDF]